Anne Weber (Am. 1929-2005)

1986 ceramic 15 x 5 x 11 inches
1986 ceramic 15 x 5 x 11 inches
CLAM
1986 ceramic 15 x 5 x 11 inches
terracotta 7 x 21 x 5 inches
terracotta 7 x 21 x 5 inches
WOMAN OF BOEOTIA
terracotta 7 x 21 x 5 inches
1994 stoneware 5 x 13 x 12 inches
1994 stoneware 5 x 13 x 12 inches
UNTITLED
1994 stoneware 5 x 13 x 12 inches
ceramic with gold and white glaze 11 1/2 x 12 x 8 inches
ceramic with gold and white glaze 11 1/2 x 12 x 8 inches
JAPANESE SEX FIEND
ceramic with gold and white glaze 11 1/2 x 12 x 8 inches
1990 ceramic 12 x 21 x 24 inches
1990 ceramic 12 x 21 x 24 inches
RIVALRY (GIRAFFES)
1990 ceramic 12 x 21 x 24 inches
1992 terracotta 13 1/2 x 7 x 16 inches
1992 terracotta 13 1/2 x 7 x 16 inches
RIVALRY (GREEN SPROUTING SEEDS)
1992 terracotta 13 1/2 x 7 x 16 inches
ceramic 8 x 9 1/2 x 12 1/4 inches
ceramic 8 x 9 1/2 x 12 1/4 inches
UNTITLED (SNAIL AND RAISED CUP)
ceramic 8 x 9 1/2 x 12 1/4 inches
ceramic 19 x 20 x 7 inches Private Collection
ceramic 19 x 20 x 7 inches Private Collection
WINTER HARE
ceramic 19 x 20 x 7 inches Private Collection