Anne Alexander

2017 raku fired clay
2017 raku fired clay
Anne Alexander RED CLAWS ON WORMWOOD 2017. raku fired clay
2017 raku fired clay
2017 raku fired clay 3 3/4 x 5 1/2 x 4 1/2 inches
2017 raku fired clay 3 3/4 x 5 1/2 x 4 1/2 inches
COPPER LUSTER PERIWINKLE
2017 raku fired clay 3 3/4 x 5 1/2 x 4 1/2 inches
2017 raku fide clay. 7 1/2 x 9 1/4 x 4 3/4 inches
2017 raku fide clay. 7 1/2 x 9 1/4 x 4 3/4 inches
COPPER LUSTER CLAWS
2017 raku fide clay. 7 1/2 x 9 1/4 x 4 3/4 inches
2014 alabaster 8 x 6 x 6 inches
2014 alabaster 8 x 6 x 6 inches
ACORN
2014 alabaster 8 x 6 x 6 inches
2017 raku clay 9 1/8 x 5 1/2 x 3 inches
2017 raku clay 9 1/8 x 5 1/2 x 3 inches
LUSTER BLUE CRUSHER
2017 raku clay 9 1/8 x 5 1/2 x 3 inches
2009 pewter glaze 7 X 6 1/2 X 3 1/2 /5 x 5 x 2 1/2/ 2 1/2 x 2 1/2 x 1 3/4 inches
2009 pewter glaze 7 X 6 1/2 X 3 1/2 /5 x 5 x 2 1/2/ 2 1/2 x 2 1/2 x 1 3/4 inches
GASTROPODS (set of 3)
2009 pewter glaze 7 X 6 1/2 X 3 1/2 /5 x 5 x 2 1/2/ 2 1/2 x 2 1/2 x 1 3/4 inches
2008 raku 8 inches each
2008 raku 8 inches each
LOBSTER CLAW
2008 raku 8 inches each
2008 ceramic
2008 ceramic
SQASH (red) (green)
2008 ceramic
2011 ceramic 8 x 6 x 2 inches
2011 ceramic 8 x 6 x 2 inches
BIG PINK MOONSNAIL
2011 ceramic 8 x 6 x 2 inches
2007 luster raku ceramic 8 1/2 x 5 1/2 x 2 inches
2007 luster raku ceramic 8 1/2 x 5 1/2 x 2 inches
CLAW
2007 luster raku ceramic 8 1/2 x 5 1/2 x 2 inches
2008 ceramic
2008 ceramic
SQUASH (brown) (turquoise)
2008 ceramic
2011 ceramic
2011 ceramic
BUTTER SNAIL
2011 ceramic
2009 alabaster 17 1/2 x 4 x 2 inches
2009 alabaster 17 1/2 x 4 x 2 inches
MAENAD
2009 alabaster 17 1/2 x 4 x 2 inches
2008 Ceramic 9 X 6 1/2 X 2 inches
2008 Ceramic 9 X 6 1/2 X 2 inches
CLAM SHELL (BLUE)
2008 Ceramic 9 X 6 1/2 X 2 inches
2009 raku lustre glaze ceramic
2009 raku lustre glaze ceramic
MIDNIGHT CLAW
2009 raku lustre glaze ceramic
2009 white crackle raku ceramic
2009 white crackle raku ceramic
CRACKLE WINKLE
2009 white crackle raku ceramic
2007 white crackle raku ceramic 6 x 5 x 4 inches
2007 white crackle raku ceramic 6 x 5 x 4 inches
PERIWINKLE
2007 white crackle raku ceramic 6 x 5 x 4 inches
2009 marble 10 x 14 x 4 inches
2009 marble 10 x 14 x 4 inches
CYCLE
2009 marble 10 x 14 x 4 inches
2008 copper luster ceramic
2008 copper luster ceramic
PERIWINKLE 2
2008 copper luster ceramic
2009 mahogany 14 x 4 x 3 inches
2009 mahogany 14 x 4 x 3 inches
DENTALINA
2009 mahogany 14 x 4 x 3 inches
Ceramic 6 1/2 x 4 1/4 x 3 inches
Ceramic 6 1/2 x 4 1/4 x 3 inches
PLUM TOMATO
Ceramic 6 1/2 x 4 1/4 x 3 inches
2007 soapstone 4 1/2 x 4 3/4 x 1 1/4 inches
2007 soapstone 4 1/2 x 4 3/4 x 1 1/4 inches
ESTRALLITA
2007 soapstone 4 1/2 x 4 3/4 x 1 1/4 inches
2009 raku lustre glaze ceramic
2009 raku lustre glaze ceramic
RAINBOW WHELK
2009 raku lustre glaze ceramic
ceramic
ceramic
ALLIUM SEED CASE
ceramic
ceramic
ceramic
ALLIUM BUD
ceramic
ceramic
ceramic
CASHEW
ceramic
2007 alabaster 4 1/2 x 4 3/4 x 2 inches
2007 alabaster 4 1/2 x 4 3/4 x 2 inches
ESTRELLA
2007 alabaster 4 1/2 x 4 3/4 x 2 inches
raku ceramic 6 1/2 x 5 x 4 inches (periwinkle)
raku ceramic 6 1/2 x 5 x 4 inches (periwinkle)
PERIWINKLE and MOONSTONE SNAIL
raku ceramic 6 1/2 x 5 x 4 inches (periwinkle)
2005 ceramic
2005 ceramic
PINCHER CLAWS
2005 ceramic
2005 raku lustre glaze ceramic
2005 raku lustre glaze ceramic
TAMARIND
2005 raku lustre glaze ceramic
2005 ceramic
2005 ceramic
TURITELLA
2005 ceramic